• Nhận làm kế toán doanh nghiệp uy tín chất lượng.
  • Xem ngay

Thủ tục bảo hiểm

Các khoản thu nhập không tính đóng BHXH từ ngày 01/01/2018

Các khoản thu nhập không tính đóng BHXH từ ngày 01/01/2018

04/01/2019 3:23:05 PM | 405

Các khoản thu nhập không tính đóng BHXH từ ngày 01/01/2018 đang là chủ đề được các bạn kế toán và chủ doanh nghiệp quan tâm để giảm bớt số tiền phải tham gia bảo hiểm xã hội. 

Các khoản thu nhập không tính đóng BHXH từ ngày 01/01/2018

Theo hướng dẫn tại Điểm 2.3 Khoản 2 Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác như sau:

Tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật lao động

Tiền thưởng sáng kiến;

Tiền ăn giữa ca;

Các khoản hỗ trợ xăng xe,

Điện thoại,

Đi lại,

Tiền nhà ở,

Tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ;

Hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết,

Người lao động có người thân kết hôn,

Sinh nhật của người lao động,

Trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong HĐLĐ theo Khoản 11 Điều 4 của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP.