• Nhận làm kế toán doanh nghiệp uy tín chất lượng.
  • Xem ngay

Thuế TNCN

Cách tính thuế thu nhập cá nhân 2018

Cách tính thuế thu nhập cá nhân 2018

30/01/2019 4:17:07 PM | 582

Thuế thu nhập cá nhân năm 2018 được tính từ các khoản thu : Tiền lương, tiền công, phụ cấp các loại áp dụng với các cá nhân, người lao động trên 03 tháng và dưới 03 tháng.

Thời điểm tính thuế thu nhập cá nhân áp dụng vào thời điểm công ty, doanh nghiệp trả lương cho người lao động

Cách tính thuế thu nhập cá nhân 2018

+ Ví dụ: Anh Nguyễn Văn A nhận lương tháng 01/2018 vào ngày 10/02/2018 thì thời điểm tính thuế TNCN vào tháng 02/2018.

Căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân: Thu nhập tính thuế, thuế suất, tính theo biểu luỹ tiến từng phần.

Bắt đầu vào cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2018 cho người lao động được hiểu rõ hơn.

Trường hợp 1: Hướng dẫn tính thuế thu nhập cá nhân đối với lao động có thời gian dưới 03 tháng, chưa có hợp đồng lao động ( hay gọi là lao động thời vụ ).

Đối với lao động thời vụ ( Dưới 03 tháng ) có tổng mức trả thu nhập từ 2.000.000 VNĐ trở nên thì người lao động phải khấu trừ thuế TNCN là 10%.

Ví dụ1: Anh Nguyễn Văn B tháng thử việc đầu tiên làm được 20 ngày công, tổng mức lương nhận được là 5.230.000 VNĐ ( Không có các khoản phụ cấp nào ) thì cách tính thuế thu nhập cá nhân như sau:

+ Do lao động Nguyễn văn B có tổng mức thu nhập 5.230.000 VNĐ lớn hơn thu nhập 2.000.000 VNĐ Anh B phải chịu mức thuế thu nhập cá nhân 10%.

Tiền thuế TNCN B=5.2300.000 x 10%= 523.000 VNĐ.

Ví dụ 2: Chị Lê Băng Băng hiện đang làm nhân viên Coder cho công ty làm phần mềm..mới vào được tháng thứ 02 có mức lương chính thức 12tr/tháng. Thời gian thử việc 03 tháng, nhận mức lương 80% lương hợp đồng. Ngoài ra có các khoản phụ cấp khác như: Tiền ăn, Tiền Xăng Xe, Tiền điện thoại= 1.000.000 VNĐ/tháng ( áp dụng chung cho cả thử việc lẫn chính thức).

Tiền thuế thu nhập cá nhân chị Băng= ((12×0.8) + 1.000.000)x 10%=1.060.000 VNĐ.

Trường hợp 2: Hướng dẫn tính thuế TNCN đối với người lao động có thời gian trên 03 tháng.

Đối với trường hợp tính thuế thu nhập cá nhân 2018 có thời hạn trên 03 được áp dụng tính theo bảng tính thuế thu nhập cá nhân luỹ tiến từng vầng theo bảng dưới đây:

Tính thuế thu nhập cá nhân luỹ tiến từng phần

Tính thuế thu nhập cá nhân luỹ tiến từng phần

Theo cách tính này người lao động có các khoản được giảm trừ, và thu nhập tối thiểu từ 9.000.000 VNĐ/tháng trở nên mới phải tính thuế thu nhập cá nhân.

– Các khoản được giảm trừ:

+ Giảm trừ bản thân 9.000.000 VNĐ/tháng.

+ Giảm trừ người phụ thuộc: 3.600.000 VNĐ/người/tháng ( Con, bố mẹ ngoài độ tuổi lao động bạn phải đăng ký).

+ Các khoản đóng BHXH, BHTN…

+ Các khoản đóng góp từ thiện.

Cách tính thuế thu nhập cá nhân:

Ví dụ 1: Anh C hiện đang làm nhân viên công ty có chức vụ trưởng phòng các khoản thu nhập bao gồm:

+ Lương cơ bản : 12.000.000/tháng.

+ Phụ cấp chức vụ: 1.000.000 VNĐ/tháng.

+ Phụ cấp ăn uống: 500.000 VNĐ/tháng

+ Phụ cấp xăng xe: 800.000 VNĐ/tháng.

+ Tiền đóng BHXH: 567.000 VNĐ/tháng.

+ Anh C có 2 người con năm nay Cháu lớn 5t, cháu nhỏ 2 tuổi.

Anh C có tổng mức thu nhập là 14.300.000 VNĐ/tháng

Số tiền tính thuế thu nhập cá nhân: 14.300.000 – (9.000.000 + 7.200.000 + 567.000)= – 2.467.000 VNĐ.

Trường nay Anh C không phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

Ví dụ 2: Anh C hiện đang làm nhân viên công ty có chức vụ trưởng phòng các khoản thu nhập bao gồm:

+ Lương cơ bản : 12.000.000/tháng.

+ Phụ cấp chức vụ: 1.000.000 VNĐ/tháng.

+ Phụ cấp ăn uống: 500.000 VNĐ/tháng

+ Phụ cấp xăng xe: 800.000 VNĐ/tháng.

+ Tiền đóng BHXH: 567.000 VNĐ/tháng.

+ Anh C vẫn còn độc thân. ( Bố mẹ ở độ tuổi lao động).

Anh C có tổng mức thu nhập là 14.300.000 VNĐ/tháng.

Số tiền chịu thuế thu nhập cá nhân: 14.300.000 – (9.000.000 + 567.000)=4.733.000 VNĐ.

Chiếu theo bảng thuế suất theo luỹ tiến từng phần Anh C chịu mức thuế 5%.

Số tiền thuế phải nộp= 4.733.000 x 5%= 236.650 VNĐ.

Ví dụ 3: Anh C hiện đang làm nhân viên công ty có chức vụ trưởng phòng các khoản thu nhập bao gồm:

+ Lương cơ bản : 20.000.000/tháng.

+ Phụ cấp chức vụ: 1.000.000 VNĐ/tháng.

+ Tiền đóng BHXH: 567.000 VNĐ/tháng.

+ Anh C vẫn còn độc thân. ( Bố mẹ ở độ tuổi lao động).

Anh C có tổng mức thu nhập là 21.000.000 VNĐ/tháng.

Số tiền chịu thuế thu nhập cá nhân: 21.000.000 – (9.000.000 + 567.000)=11.433.000 VNĐ.

Chiếu theo bảng thuế suất theo luỹ tiến từng phần Anh C chịu 3 mức thuế khác nhau như sau: 5tr đầu tiên chịu thuế 5%, 5 tr tiếp theo chịu thuế là 10%, và 1.433.000 Còn lại chịu mức thuế 15%..

Số tiền thuế phải nộp= 5×5% + 5×10% + 1.433.000 x 15%=250.000 + 500.000 + 214.000 = 964.000 VNĐ.

Địa chỉ Nhận làm kế toán doanh nghiệp uy tín chất lượng tại Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐOAN HÙNG

VPGD: Số 1/4 Phố Ngoại Thương, khu phố Trần Phú, phường Đông Ngàn, Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
Địa chỉ: Dốc Vân, Du Ngoại, Mai Lâm, Đông Anh  
Hotline: 0932.46.1789
Email: doantrang0708@gmail.com
Website: www.nhanketoanthue.vn