• Nhận làm kế toán doanh nghiệp uy tín chất lượng.
  • Xem ngay

Thuế GTGT

Điều kiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

Điều kiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

04/01/2019 4:28:44 PM | 955

Điều kiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được quy định như thế nào? Hồ sơ, thủ tục gì để được khấu trừ, hoàn thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu?

I. Căn cứ pháp lý:

Thông tư số 219/2013/TT-BTC

Thông tư số 119/2014/TT-BTC

Thông tư số 26/2015/TT-BTC

Điều kiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

II. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa xuất khẩu trong công ty cổ phần

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu để được khấu trừ thuế, hoàn thuế GTGT đầu vào phải có đủ điều kiện như sau:

1. Hợp đồng xuất khẩu

Các bạn lưu ý với những trường hợp đặc biệt của hợp đồng xuất khẩu như sau:

1.1. Với trường hợp gia công hàng hóa:

Phải có hợp đồng bán hàng hóa, gia công hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.

1.2. Với trường hợp ủy thác xuất khẩu:

Phải có Hợp đồng ủy thác xuất khẩu và Biên bản thanh lý Hợp đồng ủy thác. Hoặc Biên bản đối chiếu công nợ định kỳ giữa Bên ủy thác và bên nhận ủy thác có ghi rõ:

– Số lượng, chủng loại sản phẩm, giá trị hàng ủy thác đã xuất khẩu.

– Số, ngày hợp đồng xuất khẩu của bên nhận ủy thác xuất khẩu ký với nước ngoài.

– Số, ngày, số tiền ghi trên chứng từ thanh toán qua ngân hàng với nước ngoài của bên nhận ủy thác xuất khẩu.

– Số, ngày, số tiền ghi trên chứng từ thanh toán của bên nhận ủy thác xuất khẩu thanh toán cho bên ủy thác xuất khẩu.

– Số, ngày tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu của bên nhận ủy thác xuất khẩu.

2. Tờ khai hải quan:

Đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu đã làm xong thủ tục hải quan: kiểm tra giám sát hải quan, thuế xuất khẩu nhập khẩu, và quản lý thuế hàng hóa xuất khẩu.

Đối với cơ sở kinh doanh xuất khẩu phần mềm, cơ sở kinh doanh phải đảm bảo thủ tục về tờ khai hải quan như đối với hàng hóa thông thường.

Một số trường hợp không cần tờ khai hải quan:

Cơ sở kinh doanh xuất khẩu dịch vụ, phần mềm qua phương tiện điện tử. Cơ sở kinh doanh phải thực hiện đầy đủ các quy định về thủ tục xác nhận bên mua đã nhận được dịch vụ, phần mềm xuất khẩu qua phương tiện điện tử theo đúng quy định của pháp luật về thương mại điện tử.

Hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan.

Cơ sở kinh doanh cung cấp điện, nước, văn phòng phẩm và hàng hóa phục vụ sinh hoạt hàng ngày của doanh nghiệp chế xuất. Chẳng hạn như lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng.

 3. Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng

Chứng từ thanh toán tiền là giấy báo Có của ngân hàng bên xuất khẩu về số tiền đã nhận được từ tài khoản của ngân hàng bên nhập khẩu.

Trường hợp thanh toán chậm trả, phải có thỏa thuận ghi trong hợp đồng xuất khẩu, đến thời hạn thanh toán cơ sở kinh doanh phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

Trường hợp ủy thác xuất khẩu thì phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng của phía nước ngoài cho bên nhận ủy thác. Bên nhận ủy thác phải thanh toán tiền hàng xuất khẩu qua ngân hàng cho bên ủy thác. Trường hợp bên nước ngoài thanh toán trực tiếp cho bên ủy thác xuất khẩu, bên ủy thác phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Việc thanh toán như trên phải được quy định trong hợp đồng.

4. Hóa đơn thương mại

Một trong các điều kiện để khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khấu như sau: Hóa đơn thương mại. Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan.

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào của công ty cổ phần nếu có đầy đủ hồ sơ như trên.