• Nhận làm kế toán doanh nghiệp uy tín chất lượng.
  • Xem ngay

Nhận lập BCTC, quyết toán thuế năm

Nhận lập BCTC, quyết toán thuế năm

30/01/2019 5:12:25 AM | 1827

Quý công ty đang cần hoàn thiện Báo cáo tài chính để quyết toán thuế, vay vốn ngân hàng, báo cáo cho cấp trên, có thông tin phản ánh trung thực họat động kinh doanh để phục vụ cho công tác quản lý họat động kinh doanh. Quý công ty đã có nhân viên kế toán, hàng tháng đã thực hiện việc kê khai thuế nhưng chưa lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế năm.

Với việc lựa chọn “Dịch vụ lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế năm” của chúng tôi, đảm bảo Quý công ty sẽ an tâm, nhanh chóng có được Báo cáo tài chính phù hợp với quy định của pháp luật, chất lượng đảm bảo, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp.

Các công việc mà chúng tôi sẽ thực hiện khi lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế năm:
 

- Thu thập thông tin là các hóa đơn, chứng từ, sổ sách của doanh nghiệp
- Thu thập thông tin về chế độ, hình thức kế toán áp dụng,
- Kiểm tra chứng từ kế toán, phân loại và sắp xếp chứng từ kế toán;
- Lập các bảng phân bổ công cụ, dụng cụ, chi phí trả trước, chi phí chờ kết chuyển; bảng khấu hao TSCDD
- Hạch toán kế toán trên phần mền kế toán chuyên nghiệp;
- Lọai bỏ, điều chỉnh chi phí không hợp lý khi tính thuế TNDN;
- Kết chuyển, tổng hợp thông tin để lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh, thuyết minh báo cáo tài chính;
- Lập các báo cáo quyết toán thuế;
- Trao đổi với doanh nghiệp các nội dung, nghiệp vụ có liên quan đến kết quả thực hiện;
- Lập và in các loại báo cáo quyết toán thuế; sổ sách theo đúng quy định

Với việc lựa chọn “Dịch vụ lập báo cáo quyết toán thuế” của chúng tôi Quý công ty sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí đồng thời chất lượng các báo cáo luôn được bảo đảm..


Phương châm của chúng tôi là  " UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - HIỆU QUẢ "

 Bài viết cùng chuyên mục

• Soát xét hồ sơ quyết toán Thuế

• Kế toán thuế trọn gói

• Nhận kê khai - Báo cáo thuế

• Nhận tạo bộ máy kế toán hiệu quả

• Nhận tư vấn thành lập doanh nghiệp