• Nhận làm kế toán doanh nghiệp uy tín chất lượng.
  • Xem ngay

Thủ tục bảo hiểm

Sổ bảo hiểm xã hội bị sai thông tin cá nhân có ảnh hưởng gì không?

Sổ bảo hiểm xã hội bị sai thông tin cá nhân có ảnh hưởng gì không?

04/01/2019 3:25:49 PM | 397

Trường hợp sổ bảo hiểm bị sai thông tin cá nhân diễn ra phổ biến. Nhiều người lo lắng không biết sai như vậy có ảnh hưởng gì đến việc giải quyết chế độ sau này không? Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giải quyết thắc mắc đó của các bạn.

Sổ bảo hiểm xã hội bị sai thông tin cá nhân có ảnh hưởng gì không?

Căn cứ Khoản 2 Điều 46 Mục 4 Quyết định 595/QĐ- BHXH ngày 09 tháng 09 năm 2015có quy định về trường hợp sổ bảo hiểm bị sai như sau:

“Điều 46. Cấp và quản lý sổ BHXH

2. Cấp lại sổ BHXH

2.1. Cấp lại sổ BHXH (bìa và tờ rời) các trường hợp: mất, hỏng; gộp; thay đổi số sổ; họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh.

2.2. Cấp lại bìa sổ BHXH các trường hợp: sai giới tính, quốc tịch; người đã hưởng BHXH một lần còn thời gian đóng Bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng.

2.3. Cấp lại tờ rời sổ BHXH các trường hợp: mất, hỏng hoặc đã giải quyết chế độ BHXH có điều chỉnh quá trình đóng BHXH”.

Do vậy, Nếu sổ bảo hiểm bị sai, người lao động tiến hành điều chỉnh thông tin cá nhân trên sổ bảo hiểm xã hội khi sai các thông tin sau: số sổ bảo hiểm xã hội; họ, tên, chữ đêm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, quốc tịch. 

Nếu Thông tin nguyên quán trên sổ bảo hiểm xã hội bị sai thì pháp luật hiện nay không bắt buộc việc phải điều chỉnh thông tin này. Do đó, nếu thông tin nguyên quán bị sai thì không nhất thiết phải điều chỉnh lại thông tin về nguyên quán và  việc này cũng không ảnh hưởng đến các chế độ bảo hiểm xã hội của bạn sau này.