• Nhận làm kế toán doanh nghiệp uy tín chất lượng.
  • Xem ngay

Soát xét hồ sơ quyết toán Thuế

Soát xét hồ sơ quyết toán Thuế

30/01/2019 11:32:15 AM | 1703

* Quý công ty đã có nhân viên kế toán nhưng chưa yên tâm về kết quả báo cáo thuế, báo cáo tài chính cũng như hồ sơ, sổ sách kế toán?

* Quý công ty có nhân viên kế toán nhưng chưa đủ kinh nghiệm , kiến thức hiểu biết sâu rộng về chính sách thuế, nghiệp vụ kế toán chuyên môn để thực hiện công việc kế toán được chính xác, an toàn, đúng quy định của pháp luật (nhất là sự đổi mới thường xuyên của luật thuế, cơ quan thuế kiểm tra, thanh tra quyết toán thuế?)

* Quý công ty đang cần một kế toán chuyên nghiệp để kiểm tra, soát xét lại toàn bộ hồ sơ kế toán phục vụ quyết toán thuế?

Soát xét hồ sơ quyết toán thuế là hoạt động kiểm tra và soát xét kế toán, thông qua việc kiểm tra các chứng từ kế toán, kiểm tra các bút toán hạch toán kế toán, kiểm tra các báo cáo kế toán, hồ sơ quyết toán thuế và thực hiện các điều chỉnh cần thiết để sổ sách kế toán và các báo cáo kế toán phù hợp theo đúng quy định của pháp luật.
Thuế vừa là quy định bắt buộc doanh nghiệp phải thực hiện, vừa là khoản chi phí đối với doanh nghiệp. Thuế sẽ là một khoản chi phí không nhỏ nếu quý doanh nghiệp không quan tâm đầy đủ đến công tác kế toán và quyết toán thuế. Doanh nghiệp sẽ rơi vào tình trạng mất cân đối Thu - Chi, không có nguồn để nộp thuế khi bị truy thu thuế sau quyết toán, kinh doanh có lãi mà không còn lãi nếu bị phạt hoặc bị truy thu thuế, nhất là đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, kinh doanh theo thời vụ. Lãnh đạo doanh nghiệp sẽ thực sự “ăn ngon, ngủ yên” nếu chứng từ, sổ sách kế toán được cập nhật kịp thời, đầy đủ, đúng luật, làm đến đâu gọn đến đó.
Để đảm bảo hồ sơ, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo thuế của Quý doanh nghiệp được an toàn, phù hợp với quy định của pháp luật, giảm thiểu rủi ro khi quyết toán thuế,  Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý công ty "Dịch vụ soát xét hồ sơ quyết toán thuế"

Nội dung công việc chúng tôi sẽ thực hiện:

1. Kiểm tra sự phù hợp của các chứng từ kế toán;

2. Kiểm tra việc định khoản các nghiệp vụ kế toán;,

3. Kiểm tra việc hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh;

4. Kiểm tra việc lập và kê khai báo cáo thuế VAT hàng tháng;

5. Kiểm tra lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp;

6. Kiểm tra hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân;

7. Kiểm tra việc lập báo cáo tài chính theo quy định;

8. Tư vấn, điều chỉnh cho doanh nghiệp các sai sót, chưa phù hợp với quy định của pháp luật;

9. Thiết lập lại số sách kế toán, báo cáo thuế theo đúng quy định của các luật thuế;

10. Thực hiện điều chỉnh các báo cáo thuế khi có sai lệch;

11. Làm việc và giải trình với cơ quan thuế. 
 

Với việc lựa chọn "Dịch vụ soát xét hồ sơ quyết toán thuế" của chúng tôi quý khách sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí.

Phương châm của chúng tôi là  " UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - HIỆU QUẢ "


Bài viết cùng chuyên mục

• Nhận lập BCTC, quyết toán thuế năm

• Kế toán thuế trọn gói

• Nhận kê khai - Báo cáo thuế

• Nhận tạo bộ máy kế toán hiệu quả

• Nhận tư vấn thành lập doanh nghiệp