• Nhận làm kế toán doanh nghiệp uy tín chất lượng.
  • Xem ngay

Thuế TNCN

Thu nhập từ tiền kiều hối có phải đóng thuế TNCN không

Thu nhập từ tiền kiều hối có phải đóng thuế TNCN không

30/01/2019 4:14:15 PM | 1189

Người có Thu nhập từ tiền kiều hối có phải đóng thuế TNCN không? Đây là câu hỏi băn khoăn của không ít người khi có người thân ở nước ngoài chuyển tiền về để giúp đỡ gia đình, hỗ trợ thân nhân. Vậy khoản tiền này có phải đóng thuế thu nhập cá nhân hay không? 

Theo quy định tại khoản 2, Điều 12 Thông tư 92/2015/TT-BTC. (Sửa đổi, bổ sung điểm h khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC)

“h) Thu nhập từ kiều hối được miễn thuế là khoản tiền cá nhân nhận được từ nước ngoài do thân nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người Việt Nam đi lao động, công tác, học tập tại nước ngoài gửi tiền về cho thân nhân ở trong nước.

Trường hợp cá nhân nhận được tiền từ nước ngoài do thân nhân là người nước ngoài gửi về đáp ứng điều kiện về khuyến khích chuyển tiền về nước theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt nam thì cũng được miễn thuế theo quy định tại điểm này.

Căn cứ xác định thu nhập được miễn thuế tại điểm này là các giấy tờ chứng minh nguồn tiền nhận từ nước ngoài và chứng từ chi tiền của tổ chức trả hộ (nếu có).”

Các khoản thu nhập từ tiền kiều hối có phải đóng thuế TNCN không?

Các khoản thu nhập từ tiền kiều hối có phải đóng thuế TNCN không?

Như vậy, điều kiện để khoản thu nhập từ tiền kiều hối được miễn thuế. Bao gồm:

Trường hợp 1: Người gửi tiền từ nước ngoài về là người Việt Nam.

Là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người Việt Nam đi lao động, công tác, học tập tại nước ngoài gửi tiền về cho thân nhân ở trong nước. =>  NGƯỜI NHẬN TIỀN Ở VIỆT NAM KHÔNG PHẢI NỘP THUẾ TNCN.

Trường hợp 2: Người gửi tiền từ nước ngoài về là người nước ngoài.

 – Nếu đáp ứng được điều kiện về khuyến khích chuyển tiền về nước theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt nam.  => NGƯỜI NHẬN TIỀN Ở VIỆT NAM KHÔNG PHẢI NỘP THUẾ TNCN.

 – Còn nếu không đáp ứng được điều kiện về khuyến khích chuyển tiền về nước. => NGƯỜI NHẬN TIỀN SẼ BỊ TÍNH THUẾ TNCN đối với khoản thu nhập này.

Tại Quyết định số 170/1999/QĐ-TTg ngày 19/8/1999 của Chính Phủ về việc khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài chuyển tiền về nước quy định.

“Điều 1. Chính phủ khuyến khích và tạo điều kiện để Người Việt Nam ở nước ngoài được chuyển ngoại tệ về nước phù hợp với pháp luật Việt Nam và pháp luật của các nước mà người Việt Nam sinh sống và có nhu cầu gửi tiền về nước.

Người nước ngoài chuyển tiền từ nước ngoài vào Việt Nam với mục đích giúp đỡ gia đình, thân nhân. Hay vì mục đích từ thiện khác cũng được khuyến khích và thực hiện như đối với Người Việt Nam ở nước ngoài theo quy định tại Quyết định này.

Điều 6. Quyền của Người thụ hưởng.

1. Nhận bằng ngoại tệ hoặc đồng Việt Nam theo yêu cầu.

2. Trong trường hợp nhận bằng ngoại tệ, người thụ hưởng có thể bán cho các tổ chức tín dụng được phép, chuyển khoản vào tài khoản tiền gửi ngoại tệ cá nhân và được sử dụng theo các quy định hiện hành về quản lý ngoại hối, gửi tiết kiệm ngoại tệ tại các tổ chức tín dụng được phép hoặc sử dụng vào các mục đích khác theo các quy định của pháp luật Việt Nam.

3. Không phải đóng thuế thu nhập đối với các khoản ngoại tệ từ nước ngoài chuyển về.”

Như vậy, căn cứ các quy định tại các văn bản trên. Thì cá nhân ở Việt Nam có thu nhập từ khoản tiền kiều hối của người Việt Nam và người nước ngoài chuyển tiền từ nước ngoài vào Việt Nam với mục đích giúp đỡ gia đình, thân nhân, hay vì mục đích từ thiện khác thì  sẽ không phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

Địa chỉ Nhận làm kế toán doanh nghiệp uy tín chất lượng tại Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐOAN HÙNG

VPGD: Số 1/4 Phố Ngoại Thương, khu phố Trần Phú, phường Đông Ngàn, Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
Địa chỉ: Dốc Vân, Du Ngoại, Mai Lâm, Đông Anh  
Hotline: 0932.46.1789
Email: doantrang0708@gmail.com
Website: www.nhanketoanthue.vnPhản hồi bài viết