• Nhận làm kế toán doanh nghiệp uy tín chất lượng.
  • Xem ngay

Thuế GTGT

Thuế GTGT

Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào mới nhất

Ngày 27/02/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 26/2015/TT-BTC có hiệu lực từ 01 tháng 01 năm 2015 quy định cụ thể những điều kiện để ...

Một số vấn đề chung về thuế GTGT

Thuế giá trị gia tăng là loại thuế tiêu dùng nhằm động viên một bộ phận thu nhập của người chịu thuế đã sử dụng để ...

Điều kiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

Điều kiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được quy định như thế nào? Hồ sơ, thủ tục gì để được khấu ...

Thời điểm xác định thuế GTGT là khi nào?

Thời điểm xác định thuế GTGT là khi nào? Đối với các hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ, xây dựng khi nà thì ...

Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào mới nhất hiện nay. Các điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào được hướng dẫn tại Điều ...

Như thế nào là thanh toán không dùng tiền mặt

“Như thế nào là thanh toán không dùng tiền mặt?” Để được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN đối với các hóa ...

Các đối tượng chịu thuế suất GTGT 0%

Các đối tượng chịu thuế suất GTGT 0% tính đến năm 2018 được hướng dẫn chi tiết tại Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC ban hành ngày ...

Các đối tượng không chịu thuế GTGT

Các đối tượng không chịu thuế GTGT, các mặt hàng không chịu thuế GTGT năm 2018 được quy định cụ thể, chi tiết tại Thông tư ...

Đang xem 1/1 trang. Tổng số: 8 bản ghi được tìm thấy.