• Nhận làm kế toán doanh nghiệp uy tín chất lượng.
  • Xem ngay

Thuế TNCN

Thuế TNCN

Các khoản thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương tiền công

Các khoản thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương tiền công 2018. Bao gồm các khoản thu nhập mà người lao động nhận được từ người ...

Thu nhập từ tiền kiều hối có phải đóng thuế TNCN không

Người có Thu nhập từ tiền kiều hối có phải đóng thuế TNCN không? Đây là câu hỏi băn khoăn của không ít người khi có người ...

Các khoản phụ cấp, trợ cấp không tính thuế TNCN

Các khoản phụ cấp, trợ cấp không tính thuế TNCN từ tiền lương tiền công, được miễn tính thuế TNCN mới nhất năm 2018 quy định tại Khoản 2, Điều ...

Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ trúng thưởng

Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ trúng thưởng theo quy định mới nhất năm 2018? Nhận thưởng từ trúng giải sổ số, chương trình bốc ...

Cách tính thuế thu nhập cá nhân 2018

Thuế thu nhập cá nhân năm 2018 được tính từ các khoản thu : Tiền lương, tiền công, phụ cấp các loại áp dụng với các cá ...

Đang xem 1/1 trang. Tổng số: 5 bản ghi được tìm thấy.